Vilkår for brug
Senest opdateret den 21. maj 2018

1. Oplysninger om Vilkår for brug
Nærværende "Vilkår for brug" er de betingelser, under hvilke denne hjemmeside: https://www.smartster.com ("hjemmesiden") og tjenester (som defineret nedenfor) stilles til rådighed for dig. Ved at bruge hjemmesiden eller tjenesterne accepterer du at være underlagt disse Vilkår for brug, så læs dem venligst omhyggeligt og, om nødvendigt, udskriv og gem en kopi af dem. Hvis du ikke kan acceptere disse Vilkår for brug, bedes du øjeblikkeligt ophøre med at bruge hjemmesiden og/eller tjenesterne.

I disse Vilkår for brug betyder "dig" den person, der bruger hjemmesiden eller tjenesterne, mens "Smartster" eller "vi" eller "os" betyder Smartster Group AB (publ), Alingsåsvägen 6, SE 50435 Borås, Sverige, undtagen hvis tjenesten leveres af en anden virksomhed under Smartster Gruppen, i hvilket tilfælde sådanne henvisninger skal henvise til den pågældende Smartster Gruppe-virksomhed.

2. Ændringer i disse Vilkår for brug

Vi søger konstant nye måder at forbedre hjemmesiden og de tjenester, vi leverer til dig, på. Vi forbeholder os derfor til enhver tid ret til at ændre disse Vilkår for brug. Alle sådanne ændringer træder i kraft, når de er blevet offentliggjort på hjemmesiden, og du vil blive anset for at have accepteret sådanne ændringer ved din brug af hjemmesiden eller tjenesterne fra og med dette tidspunkt.

3. Beskrivelse af tjenesterne

Oversigt

Vi tilbyder dig en række onlineressourcer, herunder, men ikke begrænset til, søgefunktionaliteter ved hjælp af søgeord eller produktkategorier, indhold, indkøbsforhandlere og produktanmeldelser, købevejledninger og andre kommunikationsværktøjer ("tjenesterne"), således at du kan finde og sammenligne opførte produkter, der tilbydes på webstederne af en række tredjeparter ("forhandlerne").

Søgeresultater

Resultatet af brugersøgninger omfatter ikke alle tilbud, der er tilgængelige på internettet, men er baseret på data, der stilles til rådighed af forhandlerne og indsamles af os. Den rækkefølge, tilbuddene udbydes i, afhænger af en række faktorer, og af, hvilken type søgning der er foretaget:

• Hvis du søger efter kategori, vil tilbud fra alle forhandlere vises ud fra, hvordan vi forbinder kategorierne, baseret på, hvilke kategorier forhandlerne har leveret. Hvis forhandlerne ikke har givet os korrekte kategorier, vil deres produkter ikke blive vist i resultatet af søgningen.
• Hvis du udfører en søgning via søgefeltet (dvs. med nøgleord), kan tilbud fra alle forhandlere vises på hjemmesiden, og, ud over prisen, kan andre kriterier tages i betragtning ved klassificering af tilbud, såsom popularitet eller relevans mellem data udgivet af butikken og dine søgekriterier.

Data opdateres i intervaller. Alt efter typen af data kan disse intervaller variere, afhængigt af den aktuelle forhandler, og af hvordan aktuelle data overholder vores tekniske krav.

Køb fra forhandlere

Hvis du ønsker at købe det opførte produkt, som du har udvalgt, bør du besøge din valgte forhandlers hjemmeside. Når du bruger de tjenester, der tilbydes af en forhandler, og især når du via et link fra vores hjemmeside besøger deres hjemmeside for at købe et bestemt produkt fra den, er du underlagt deres brugsbetingelser. Vi fungerer ikke som agent for disse forhandlere, ligesom vi ikke sælger, videresælger eller licenserer de opførte produkter. Vi ønsker ikke at være part i nogen transaktion eller kontrakt, du måtte indgå med en forhandler i forbindelse med køb af opførte produkter, og vi hæfter på ingen måde for de opførte produkter. Du accepterer, at du vil kontakte forhandleren eller sælgeren af produkterne direkte i tilfælde af spørgsmål, klage eller tvist angående ethvert produkt, og at du ikke vil involvere os i nogen form for tvist mellem dig og en tredjepart.

Annoncører

Vi kan også introducere dig til visse samarbejdspartnere og de tjenester, de tilbyder, især i form af integrerede tjenester (f.eks. klassificerede annoncer). Vi kan også vise salgsfremmende links på hjemmesiden; disse er også kendt som sponsorerede links, reklamemeddelelser eller salgsfremmende tilbud, som du muligvis vil få at se, når du bruger hjemmesiden.

4. Smartster Privatlivspolitik

Du bedes læse vores Privatlivspolitik, som indeholder vigtige oplysninger om brugen af dine personlige oplysninger og andre oplysninger vedrørende dit privatliv og vores sikkerhedsprocesser og -politikker.

5. Brugerkonto og adgangskode

Hvis du ønsker at få adgang til visse tjenester på vores hjemmeside (f.eks. nyhedsbreve), vil du skulle oprette en konto på hjemmesiden. Du vil under registreringsprocessen få mulighed for at indtaste en adgangskode og et kontonavn. Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af adgangskoden og kontoen samt for enhver aktivitet, der måtte opstå ved brug af din adgangskode eller konto. Vi har ikke mulighed for at kontrollere identiteten af personer, der bruger hjemmesiden, og vi hæfter ikke, hvis din adgangskode eller konto bruges af en anden.

6. Brugeradfærd

Du accepterer, at du ikke vil bruge hjemmesiden og/eller tjenesterne med det formål at:

• skade mindreårige på nogen måde
• forstyrre eller afbryde hjemmesiden eller tjenesterne eller servere eller netværk, der er tilknyttet hjemmesiden eller tjenesterne, eller overtræde krav, procedurer, politikker eller regler for netværk, der er tilknyttet hjemmesiden eller tjenesterne
• forsætligt eller uforsætligt overtræde nogen gældende lov eller bestemmelse
• uddrage, indsamle, behandle, kombinere eller lagre personlige data om andre brugere
• reproducere, duplikere, kopiere, sælge eller videresælge hjemmesiden eller udnytte den til noget kommercielt formål på nogen måde.

Du accepterer, at du ikke vil uploade, sende, e-maile eller på anden måde overføre:

• ethvert indhold, der er falsk, unøjagtigt, ulovligt, skadeligt, truende, voldeligt, chikanerende, ærekrænkende, vulgært, uanstændigt, indgribende i andres privatliv, hadsk, eller som på anden måde nedværdiger eller intimiderer en person eller en gruppe af personer på grundlag af religion, køn, seksuel orientering, race, etnicitet, alder eller handicap
• ethvert indhold, der krænker patent, varemærke, handelshemmelighed, ophavsret eller andre ejendomsrettigheder ("rettigheder") af nogen part
• enhver uopfordret eller uautoriseret form for reklame, salgsfremmende materiale, "junkmail", "spam", "kædebreve", "pyramideforetagende" eller enhver anden henvendelse, undtagen i de områder, der er beregnet til dette formål
• ethvert materiale, der indeholder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer designet til at afbryde, beskadige, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware eller telekommunikationsudstyr.

7. Børns brug af hjemmesiden

Hjemmesiden og tjenesterne er beregnet til brug af brugere i alle aldre, idet hjemmesiden skal fungere som en social platform og også give børn redskaber i form af tjenesterne til at kommunikere deres ønsker til deres respektive værger og vice versa. På den anden side er der restriktioner vedrørende aktiv reklame til børn under 18 år. Det betyder, at vi ikke aktivt vil lave målrettet reklame til børn, forudsat at de har angivet deres korrekte alder i deres brugerprofil.

8. Indhold indsendt af dig

Du anerkender, at du er ansvarlig for al information, data, tekst, software, fotografier, grafik, video, meddelelser og andet materiale ("brugerindhold"), som du uploader, udgiver, e-mailer eller på anden måde sender via hjemmesiden og/eller tjenesterne, uanset om materialet er offentliggjort eller overført privat.

Det gælder for alt brugerindhold, som du vælger at sende til hjemmesiden, at du giver os royaltyfri, evigtvarende, uigenkaldelige, ikke-eksklusive og fuldt ud sublicenserbare rettigheder hertil samt licens til at bruge, reproducere, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte, oprette afledte værker fra, distribuere samt udføre og vise sådant brugerindhold (helt eller delvist) over hele verden og
/eller indarbejde det i andre værker i enhver form, medie eller teknologi, der måtte være kendt nu eller blive udviklet senere.

Vi har ret (men ikke forpligtelse) til efter eget skøn at afvise, flytte eller fjerne ethvert brugerindhold, der er tilgængeligt via tjenesterne, hvis indholdet overtræder Vilkår for brug eller på anden måde er upassende.

9. Ansvar for indhold

Vi leverer produktbeskrivelser, prisoplysninger og andet indhold ("hjemmesideindhold") angående produkter, der er opført på hjemmesiden. Hjemmesideindhold antages udelukkende til orienteringsformål og indebærer ikke nogen godkendelse af produkter, forhandlere eller andre tjenester, der tilbydes af sådanne forhandlere. Selvom vi anvender alle rimelige bestræbelser på at rette eventuelle fejl eller udeladelser, hurtigst muligt efter at vi er blevet gjort opmærksomme herpå, garanterer vi ikke, at hjemmesidens indhold er fri for fejl eller udeladelser, og vi hæfter på ingen måde for eventuelle unøjagtigheder eller fejltagelser i noget som helst indhold på hjemmesiden.

10. Indhold i forbindelse med finansielle tjenesteydelser

Hvad angår hjemmesideindhold eller tjenester i forbindelse med finansielle tjenesteydelser, investeringer eller handel, er sådant indhold eller sådanne tjenester kun givet til orienteringsformål, og den form for indhold eller tjenester er ikke beregnet til handel eller investering. Vi er ikke ansvarlige for og hæfter ikke for nøjagtigheden, anvendeligheden eller tilgængeligheden af sådanne oplysninger, der formidles via hjemmesiden eller tjenesterne, ligesom vi ikke er ansvarlige for eller hæfter for eventuelle handels- eller investeringsbeslutninger baseret på sådanne oplysninger.

11. Adgang til hjemmeside og tjenesteydelser

Selvom vi forsøger at sikre, at hjemmesiden er tilgængelig uafbrudt og i fuld drifttilstand, kan vi ikke garantere dette. Adgangen til hjemmesiden kan blive indstillet midlertidigt og uden varsel i tilfælde af systemfejl, vedligeholdelse eller reparation eller af årsager, der ligger uden for vores kontrol.

Vi vil gøre alt for at give dig den nyeste og mest præcise information og data, vi kan, især hvad angår priser i relation til varer og tjenester på hjemmesiden. Da disse oplysninger og data bliver sendt til os enten af de forhandlere, der er opført på hjemmesiden i henhold til vilkårene i en noteringsaftale, eller via professionelle databaser, kan vi ikke garantere, at det er fuldstændigt nøjagtigt og udtømmende.

I tilfælde af eventuelle forskelle mellem de oplysninger og de data, der vises på vores hjemmeside, og det, som vises på forhandlerens hjemmeside, vil sidstnævnte være gældende.

12. Ændringer til hjemmesiden og tjenesteydelserne

Vi forbeholder os til enhver tid og fra tid til anden ret til enten midlertidigt eller permanent at ændre eller afbryde hjemmesiden eller tjenesterne (eller dele heraf) eller til at lancere nye tjenester med eller uden forudgående varsel. Du accepterer, at vi ikke hæfter over for dig eller nogen tredjepart for en eventuel ændring, afbrydelse eller ophør af hjemmesiden eller tjenesterne.

I tilfælde af ændringer af tjenester, der kræver åbning af en Smartster-konto, vil vi oplyse brugerne herom ved brug af alle passende midler. Du kan til enhver tid slette din Smartster-konto online ved at give besked til vores kundeservice.

13. Opsigelse

Du accepterer, at vi efter eget skøn kan opsige din adgangskode, din konto (eller en del heraf), din adgang til hjemmesiden eller din brug af tjenesterne samt fjerne eller frasortere ethvert indhold i tjenesterne af en hvilken som helst grund. Vi kan ligeledes efter eget skøn og til enhver tid ophøre med at levere tjenesterne eller dele heraf med eller uden forudgående varsel.

14. Links

Vi eller vores tilknyttede tredjeparter kan levere links til andre websteder eller -ressourcer. Da vi ingen kontrol har over sådanne websteder og -ressourcer, anerkender og accepterer du, at vi ikke er ansvarlige for tilgængeligheden af sådanne eksterne websteder eller -ressourcer, og at vi ikke godkender og ikke er ansvarlige for eller hæfter for noget som helst indhold, reklame, produkter eller andet materiale fra sådanne websteder eller -ressourcer. Du anerkender og accepterer desuden, at vi ikke direkte eller indirekte kan gøres ansvarlige for eller hæfte for nogen form for skade eller tab, der skyldes eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller tiltroen til den slags indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller gennem ethvert sådant websted eller -ressource. Du anerkender, at vi ikke vil være part i nogen transaktion eller kontrakt, som du måtte indgå med en tredjepart, ligesom du accepterer, at du ikke vil involvere os i nogen form for tvist mellem dig og nogen tredjepart.

15. Ophavsret/copyrightlicens

Din brug af hjemmesiden og dens indhold giver dig ingen rettigheder hvad angår vores intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder og uden begrænsning varemærker, logoer, grafik, fotografier, animationer, videoer og tekst eller tredjemands immaterielle rettigheder på hjemmesiden og dens indhold.

Du må på ingen måde kopiere, gengive, genudgive, downloade, sende, udsende, optage, overføre, udnytte kommercielt, redigere, formidle til offentligheden eller distribuere tjenesterne, websiderne eller materialet på hjemmesiden eller computerkoderne for de dele, der udgør hjemmesiden, bortset fra til eget brug. Med forbehold for ovenstående kan du downloade mindre uddrag af dette indhold til din harddisk med det formål at se det, forudsat der ikke laves mere end én kopi af nogen information.

16. Erstatning

Du indvilliger i at kompensere os og vores datterselskaber, tilknyttede virksomheder, embedsmænd, agenter, co-brandingpartnere og andre partnere samt medarbejdere for ethvert krav eller erstatning (herunder eventuelle juridiske gebyrer i forbindelse med et sådant krav eller erstatning), der måtte indgives af en hvilken som helst tredjepart og i relation til en hvilket som helst sag i forhold til eller som følge af din brug af hjemmesiden, herunder overtrædelse eller mistanke om brud på disse Vilkår eller din overtrædelse af enhver lov eller af tredjeparts rettigheder.

17. Vores juridiske forpligtelser og hæftelsesbegrænsninger

Intet i disse Vilkår for brug udelukker eller begrænser vores hæftelse i forbindelse med forkert eller vildledende fremstilling, der skyldes svig, eller ved dødsfald eller personskade som følge af vores forsømmelighed eller forsømmelighed fra vores, vores medarbejderes eller vores agenters side.

Vi accepterer ikke noget ansvar for skade på dit computersystem eller for tab af data som følge af din brug af hjemmesiden, og vi kan ikke garantere, at filer, du downloader, er fri for virus, ikke er beskadigede eller indeholder skadelige funktioner.

Vi hæfter kun for tab, du måtte lide som følge af, at vi bryder disse Vilkår for brug, såfremt tabene er en forudsigelig konsekvens af, at vi bryder dem. Tab er uforudsigelige, hvis du eller vi ikke kunne se, de ville opstå, på det tidspunkt, hvor Vilkårene for brug blev indgået af dig. Vi kan ikke holdes ansvarlige for eventuelle indirekte tab, som ikke kunne forudses af dig eller os (såsom tab af fortjeneste og/eller en forspildt mulighed).

18. Meddelelser

Meddelelser til dig kan gives enten via e-mail eller almindelig post. Meddelelser kan sendes direkte fra os eller fra tredjemand, vi har givet fuldmagt til. Tjenesterne kan også give meddelelser om ændringer i Vilkår for brug eller andre forhold ved at vise meddelelser eller links til meddelelser til dig generelt under tjenesterne.

19. Varemærkeinformation

"SMARTSTER" og andre Smartster-logoer og produkt- og servicenavne er varemærker tilhørende Smartster Group AB (publ) ("Smartster-mærkerne"). Du accepterer ikke at vise eller bruge Smartster-mærker på nogen måde uden vores forudgående tilladelse.

20. Copyright og copyright-agenter

Hvis du mener, at dine immaterielle rettigheder på nogen måde er blevet overtrådt af brugerindhold eller indhold på hjemmesiden, bedes du sende besked om en sådan påstået overtrædelse til info@smartster.com.

21. Generelle oplysninger

Disse Vilkår for brug og eventuelle yderligere vilkår og betingelser, de måtte henvise til, udgør den samlede aftale mellem dig og os og regulerer din brug af hjemmesiden og tjenesterne, og de erstatter eventuelle tidligere aftaler mellem dig og os.

I ethvert tilfælde af tvist mellem dig og os angående disse Vilkår for brug gælder svensk lovgivning. Hvis du ønsker at anlægge sag mod os, skal du gøre det i Sverige. Enhver undladelse fra vores side med hensyn til at udøve eller håndhæve en rettighed eller en bestemmelse i Vilkår for brug bør ikke udgøre et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis en bestemmelse i Vilkår for brug erklæres ugyldig af en kompetent domstol, er parterne dog enige om, at retten bør bestræbe sig på at gennemføre parternes hensigter som afspejlet i bestemmelsen, og de øvrige bestemmelser i Vilkår for brug fortsætter med at gælde.

Hverken du eller Smartster kan overdrage eller overføre rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Vilkår for brug uden forudgående skriftligt samtykke fra den anden part, bortset fra, at vi har ret til at tildele eller overdrage en hvilken som helst eller alle rettigheder og forpligtelser (uden dit forudgående samtykke) til en hvilken som helst af vores tilknyttede virksomheder.