Annoncere

Hvis du har en fysisk butik eller online shop og ønsker at få dine tilbud featured på Smartster, så vi kan hjælpe dig.

Send os en mail med oplysninger om din butik og hvad beskæftiger du vil uploade, så vi hjælpe dig i gang. Selvfølgelig er du velkommen til at ringe til os, så vi kan drøfte dine behov. Vi hjælper både mindre og større aktører at blive set og er åben for at hjælpe dem, der har fysiske butikker, online butikker, eller begge dele.

Du kan nå os på følgende måde:
Andreas Swahn
Andreas Swahn
Founder & CEO

Mail mig
+46 704-22 22 01
Smartster Group AB

Alingsåsvägen 6

SE-504 38 Borås

Sweden


Tel: +46-33-722 00 00

E-post: info@smartster.com